wp11650996.png

 

Bezoek- en postadres:
Dr. Rauppstraat 24
5571 CG  Bergeijk

KvK-nr.: 17211919

 

Links

 

wp17ebab62_0f.jpg

( 06-10235345

E-mail: info@resasema.nl

Leveringsvoorwaarden

Werving & selectie

Het aantrekken van de juiste nieuwe medewerkers is een kunst op zich. Resasema heeft hiervoor ‘een goede neus’. Wij helpen onze klanten dan ook bij het vinden van de juiste afdelingsmanagers, directieleden of andere stafleden.

Onze aanpak is uniek! Het is bij ons niet ‘u zegt iemand nodig te hebben en wij gaan klakkeloos zoeken’; zo werken de standaard werving- & selectiebureaus wel. Nee, wij bepalen eerst zelf, samen met u, óf u nu wel echt een nieuwe functionaris nodig heeft. En zo ja, wat is dan het daadwérkelijk gewenste profiel. Daarbij verdiepen we ons in uw bedrijfsmodel en -activiteiten en al aanwezige functionarissen. We luisteren daarbij wel naar uw initiële wensen, maar we beschouwen ze zeer kritisch. Zo komen we samen tot een nauwkeurig beeld van de daadwerkelijk gewenste nieuwe kracht. Dit resulteert in een profielbeschrijving die vervolgens gebruikt wordt bij de wervings- (advertenties, internet of anderszins) en selectieprocedure (sollicitatiegesprekken etc.) die we voorts ook voor u uit handen nemen.

Onze kosten zijn ook uniek! De meeste werving- & selectiebureaus brengen hun klanten 3 tot 5 maal het bruto maandsalaris (van de aangestelde nieuwe kracht) in rekening voor hun werkzaamheden. Behalve dat de kosten hiermee onfatsoenlijk hoog worden, is hun business-model niet integer. Ze zijn er immers bij gebaat ‘kost wat kost’ iemand aan te stellen. Dus ook bij twijfel over de kwaliteiten van de beste persoon uit de selectieprocedure. Immers, als hun klant aan het eind van de rit niemand aanstelt, loopt het bureau een hoop geld mis. De klant zit vervolgens met een dubbel probleem: én geen goede medewerker (die waarschijnlijk snel mislukt) én een hoop geld kwijt aan het bureau. Daarom werken wíj op basis van uurtarief. Waardoor we dus durven uit te spreken dat zelfs de best gevonden kandidaat niet goed genoeg is, mocht dat het geval zijn. Echter in veel gevallen komen we wél tot een goede kandidaat; waarbij u vervolgens weinig aan ons betaalt, omdat iemand die goed is vaak snel gevonden wordt en u dus niet meer betaalt dan de door ons besteedde tijd.

 

U bevindt zich hier: home > dienstverlening >  Werving & selectie

 

wpe3e68a26_0f.jpg